Pikniki podsumowujące projekty unijne


IMG_1190Taaaakiej waty nie robi nikt, prócz naszej tereski

To kolejne pikniki na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie podsumowujące tym razem projekty unijne rewitalizacji osiedli -nowe place zabaw i siłownie na powietrzu.